Hình ảnh lớp học thực hành bàn, cắt tỉa và thực hành Bar của sinh viên.

0
3752

LỚP HỌC THỰC HÀNH CẮT TỈA
Bài: Cắt tỉa và trang trí đĩa ăn

HÌNH ẢNH LỚP HỌC THỰC PV HÀNH BÀN
Bài học: Gấp khăn ăn

THỰC HÀNH CỦA CÁC EM HỌC THỰC HÀNH BAR
Bài học: Pha chế cafe, ca cao

Chia sẻ