Hội thảo: Lấy ý kiến cho các bộ tiêu chuẩn Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề, thuộc Dự án “ Tăng cường kỹ năng nghề”

0
1125

Trong 02 ngày  ( Từ 27- 28/8/2013), tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An, Tổng cục Dạy nghề ( Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á ( ADP)  tổ chức Hội thảo: Lấy ý kiến cho các bộ tiêu chuẩn Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề, thuộc Dự án  “ Tăng cường kỹ năng nghề”.

         Tham gia Hội thảo có các chuyên gia tư vấn của Ngân hàng phát triển châu Á ( ADP); Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề và các Vụ chức năng; Lãnh đạo Sở Lao động TB&XH Nghệ An và Ban giám hiệu của hơn 20 Trường: Đại học Sư phạm kỹ thuật và Cao đẳng nghề trong cả nước được thụ hưởng Dự án.

          Dự án “ Tăng cường kỹ năng nghề” do Ngân hàng phát triển châu Á ( ADP) hỗ trỡ nhằm tăng  cường nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; nâng cao năng lực, hiệu quả của các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề; thực hiện cải cách hành chính…

           Hội thảo đã thu hút nhiều tham luận có chất lượng cao của các chuyên gia tư vấn và Lãnh đạo các Trường về bổ sung các tiêu chí, tiêu  chuẩn đối với Giáo viên và cán bộ quản lý các Trường nghề chất lượng cao được thụ  hưởng Dự án nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

 Đậu Chính Nghĩa  – Thị xã Cửa Lò – Gmail: Dauchinhnghia@gmail.com – DĐ: 0913.273.674

Chia sẻ