Trên 110 cán bộ Phòng văn hóa – Thông tin và cán bộ làm công tác văn hóa – xã hội cấp xã, tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về VH-XH.

0
452

Ngày 27/8/2013, Sở Nội vụ phối hợp với Trường cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An tổ chức “ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN về VH-XH cho công chức cấp xã  ” theo Đề án “ Đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012- 2013”.
Trong thời gian 10 ngày các học viên sẽ được trao đổi, cập nhật các chuyên đề mới về: Các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển VH-XH; Nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn và chức trách của CBCC văn hóa- xã hội cấp xã; Ngoài ra còn được bồi dưỡng các kỹ năng cơ bản trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện VH-XH; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và kỹ năng soạn thảo văn bản…

Đậu Chính Nghĩa – TX Cửa Lò – Gmail: Dauchinhnghia@gmail.com – ĐT: 0913.273.674

Chia sẻ