Liên hệ

Cơ Sở Vinh: Số 450, Đường Lê Viết Thuật, TP Vinh. Nghệ An. ĐT: (0238)8.904.369

Cơ Sở Cửa Lò: Số 14 và 127 Đường Sào Nam, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An. SĐT: (0238)3.824.508

Fax: (0238)3.951.575; Email: cdndltm@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/cdndltm