Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 29/01/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An ban hành thông báo số 10/TB/DLTM về việc Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo yêu cầu toàn thể CBGV và HSSV thực hiện tốt các công tác sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên; thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

Phòng Công tác chính trị – Học sinh, sinh viên, Bộ phận Truyền thông, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tích cực hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên đề cao cảnh giác, không chủ quan đối với dịch bệnh; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang.

Yêu cầu tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải hạn chế tiếp xúc để thuận tiện cho công tác khoanh vùng, truy vết về sau. Nếu phát hiện có người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19, cần báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của nhà trường và địa phương để phối hợp xử lý kịp thời.

2. Khẩn trương rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã đến các địa phương có trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Trường hợp có cán bộ, viên chức, người lao động, Học sinh sinh viên đã đi đến từ các tỉnh các địa phương có dịch trong vòng 14 ngày vừa qua, cần lập danh sách, thông báo kịp thời cho bộ phận y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của nhà trường và địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

3. Chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cơ quan, đơn vị (như khai báo y tế trung thực; tuân thủ cách ly khi có yêu cầu,…).

4. Toàn trường thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An về phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác chính trị – Học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên và các phòng khoa trung tâm trong toàn trường đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong thời gian về nghỉ Tết tại các địa phương. Yêu cầu cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên khi về các địa phương nghỉ Tết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; hạn chế đi lại; tự giác, nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế, cách ly (khi cần thiết) trước khi trở lại Trường học tập, công tác.

5. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ Y tế thường xuyên cập nhật thông tin, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo để triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh.

6. Nhà trường yêu cầu cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Nhà trường qua website, fanpage facebook chính thức để làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Trưởng các phòng ban, khoa, trung tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của trường; đồng thời gửi danh sách qua địa chỉ email: cdndltm@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh theo quy định./.

Dưới đây là toàn bộ nội dung thông báo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *