TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 26/4/2023, Hiệu trưởng đã ký thông báo số 62/TB/DLTM về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, nhà trường thông báo đến các phòng khoa, trung tâm và toàn thể giáo CBGV, HSSV thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các văn bản có liên quan. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh. Chủ động sẵn kịch bản, các tình huống, phương án phòng, chống dịch Covid-19; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

2. Tuyên truyền, phổ biến để học sinh, sinh viên, giảng viên, cán bộ, người lao động nhất là các đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ cao tiêm Vắc xin phòng Covid-19. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến liên hệ công tác, học sinh, sinh viên thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn khi học tập tại đơn vị, tham gia giao thông công cộng, tại sự kiện đông người, đặc biệt là vào dịp lễ trong thời gian tới.

3. Bảo đảm duy trì nhân lực, thuốc men, vật tư y tế, chăm sóc đối tượng tại đơn vị trong mọi tình huống; thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn.

– Phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế tại địa phương tổ chức tiêm Vắc xin Covid-19, nhất là các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao.

– Thường xuyên vệ sinh khu vực Ký túc xá và xung quanh nơi ăn, ở đảm bảo cảnh quan môi trường sư phạm.

Dưới đây là toàn bộ nội dung thông báo:

Toàn bộ nội dung thông báo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *