THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

Ngày 02/5/2024,Trường Cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An đã có thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày 31/5/2024. Đến thời điểm hôm nay sau hơn 1 tháng thông báo và tiếp nhận hồ sơ. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đã có thông báo số 03/TB-HĐKTSH ngày 11/6/2024 về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2024.

Theo thông báo có 3 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký được triệu tập phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn: 7h30 ngày 13/6/2024 tại Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An, cơ sở số 117, Đường Sào Nam, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung; Kiến thức chuyên môn

Cụ thể thông báo kèm theo:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *