THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ KHI TỚI TRƯỜNG HỌC TẬP, LÀM VIỆC VÀ LIÊN HỆ CÔNG VIỆC

      Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

       Căn cứ công văn số 21/UBND-TTCH về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

        Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đề nghị viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và khách đến làm việc, học tập và liên hệ công việc tại trường cài đạt ứng dụng PC-Covid để quét mã QR khai báo y tế khi vào trường (Đính kèm hướng dẫn và tải ứng dụng PC-Covid).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *