TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH – THƯƠNG MẠI NGHỆ AN ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH ,NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

       Thực hiện chủ trương đầu tư tập trung, trọng điểm, để nâng cao hiệu quả đầu tư trong bối cảnh nguồn lực tài chính cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp còn hạn hẹp; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lựa chọn, phê duyệt ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

       Các ngành, nghề được lựa chọn là ngành, nghề có nhu cầu nhân lực lớn phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực có tay nghề của ngành, địa phương, phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, cạnh tranh quốc gia và gắn với thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế trong xu thế hội nhập hiện nay; Ngành, nghề cần được duy trì, bảo tồn hoặc khó thực hiện xã hội hóa (như những ngành, nghề đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Nhóm ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu…).

       Các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm: Trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm là những trường có thế mạnh trong đào tạo, phù hợp với danh mục ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt của Quyết định và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của vùng, địa phương.

Cơ sở 2. Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An. Số 127, Đ. Sào Nam, TX Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh

       Các ngành nghề thuộc lĩnh vực Du lịch của Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đều được lựa chọn ngành nghề trọng điểm trong đó 4 ngành, nghề cấp độ Quốc tế gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Hướng dẫn du lịch. Và 2 ngành nghề ngành nghề cấp độ ASEAN gồm: Quản trị lữ hành và Quản trị Lễ tân.

          Việc phê duyệt danh mục ngành, nghề trọng điểm là cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương và các trường thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Theo quyết định, các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm có trách nhiệm xây dựng dự án đầu tư theo các ngành, nghề trọng điểm đã được lựa chọn, đảm bảo nguyên tắc đầu tư tập trung đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, huy động các nguồn lực khác trong xã hội cùng với Ngân sách nhà nước tổ chức đào tạo các ngành, nghề trọng điểm để người học sau khi học xong sẽ có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với các nước tiên tiến trên thế giới; chuyển mạnh đào tạo theo năng lực thực hiện, chú trọng phát triển năng lực sáng tạo trong dạy và học; gắn kết chặt chẽ đào tạo với doanh nghiệp, thị trường lao động và việc làm bền vững.

                                                                                             Dẫn nguồn: gdnn.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *