Thông báo tuyển sinh
_________

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau sẽ đủ điều kiện trở thành sinh viên của Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An

Đọc tiếp…

Hồ sơ nhập học đợt 1:

Từ nay đến 30/8

Đợt 2 từ 31/8 đến 15/10

Đợt 3 từ 16/10 đến 30/11

Số hotline: 0969046262

Sẵn sàng trở thành sinh viên 

Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An

ĐĂNG KÝ NGAY!

25.000+ sinh viên đã lựa chọn
Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An
___________________________________________________
Triết lý giáo dục mới “Vững kiến thức – Chắc tay nghề – Sáng tương lai”

 ĐĂNG KÝ HỌC