Đại hội công đoàn Trường cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An

Ngày  23 / 9 / 2012 tại thị xã Cửa Lò, Công đoàn Trường cao đẳng nghề Du lịch- Thương mại Nghệ An đã tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ 2012 -2015.

Nhiệm kỳ qua, công đoàn Trường đã phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức 12 phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên công đoàn ( ĐVCĐ): Trực tiếp tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi 13 bộ Quy chế, Đề án, Chương trình; quan tâm chăm lo chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ; công tác tuyên truyền giáo dục, công tác phát triển ĐVCĐ và phát triển Đảng, công tác thực hiện Quy chế dân chủ…Vì vậy tất cả các chỉ tiêu đề ra đều vượt mức kế hoạch.

Trong đó: Chất lượng ĐVCĐ được nâng lên ( Trên 50% có trình độ SĐH, chuyên gia, thợ bậc cao; 35% có trình độ QLNN về giáo dục; 60%  có trình độ tin học, ngoại ngữ bằng B trở lên.. ); bảo vệ thành công 03 đề tài cấp Tổng cục và hàng chục đề tài NCKH cấp cơ sở. So với đầu nhiệm kỳ: Đời sống, thu nhập tăng gần 2 lần; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tăng hơn 10 lần; Đã ủng hộ trên 550 triệu cho công tác đền ơn, đáp nghĩa, công tác xã hội được…

Với những đóng góp tích cực và có hiệu quả đó, Công đoàn Trường đã được tặng thưởng: 01 Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh; 04 bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh; 02 ĐVCĐ đưọc tặng HCLĐ hạng Ba và CSTĐ toàn Quốc; 02 bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ, hơn 70 cá nhân được tặng bằng khen các cấp…

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2012 -2015 là “ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và hoạt động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp chính đáng của NLĐ; thực hiện tốt Quy chế DCCS, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, nhân đạo, văn hóa – VN-TDTT, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tiêu biểu của tỉnh – Góp phần thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ và đưa Trường lên một tầm cao mới” với một số chỉ tiêu cơ bản là: Tiếp tục xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ và Bằng khen của UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh; 70 -80 CSTĐ các cấp; cử đi NCS 03 -05 người; cao học:  25 -30; bảo vệ thành công 02 -04 đề tài NCKH cấp tỉnh và Tổng cục, 10 -12 GV dạy giỏi Quốc gia; 02 -03 ĐVCĐ được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ…

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 11 đ/c và 05 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2012 -2017

Nguồn: cddltm.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *