Đảng bộ – BGH trường làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 – Khóa XI

Ngày 04/ 12/ 2012 Ban thường vụ Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An tổ chức: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay ”.      

       Trong suốt 16 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm và làm công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công phân, cấp quản lý cán bộ gắn với trách nhiệm từng cá nhân trong Ban thường vụ, ban giám hiệu; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác giáo dục đạo đức cách mạng và công tác tư tưởng… Vì vậy 13 năm liên tục Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu, được tặng Cờ của tỉnh đảng bộ 05 năm liền ( 2006 – 2010 ); tập thể Trường 02 lần được tặng thưởng HCLĐ  ( hạng Nhì và hạng Ba ); nhiều Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Bộ và tỉnh; các tổ chức đoàn thể là những tập thể xuất sắc của TW và tỉnh. Nhiều cán bộ đảng  viên đạt CSTĐ toàn Quốc, CSTĐ cấp tỉnh; Bằng lao động sáng tạo; GV dạy giỏi Quốc gia và Tỉnh…chất lượng đào tạo, dạy nghề được khẳng định thông qua đào tạo gắn với GQVL sau đào tạo, đào tạo gắn với thực tiễn trong nước và nước ngoài; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng.

       Thường trực Thị ủy và Đoàn chỉ đạo TW4 thị ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn của tập thể Ban thường vụ, Ban giám hiệu và các cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW4 và đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy – BGH tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trước mắt đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV và HSSV ( Nhất là các nội dung liên quan đến công tác biên giới, hải đảo, an ninh Quốc gia); công tác chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên chất lượng cao có tính đặc thù để tạo đột biến và tiền đề cho Trường phát triển theo lộ trình đã được phê duyệt.

                                                                                                              Đậu Chính Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *