THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CĐ DU LỊCH THƯƠNG MẠI

 

Số: 77/TB/TrDL-TM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày23 tháng 07 năm 2021

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 05/05/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh lý chuyển đổi tài sản công;

Căn cứ quyết định số: 76/QĐ/TrDL-TM ngày 19/07/2021 của Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô biển số 37A-1097;

Trường Cao đẳng Du lịch -Thương mại Nghệ An thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản xe ô tô biển số 37A-1097. Cụ thể như sau:

  1. Tên của đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An

Địa chỉ: Số 450, đường Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  1. Tài sản đấu giá:

01 xe ô tô biển kiểm soát 37A-1097, loại xe ô tô con 8 chỗ ngồi, nhãn hiệu: TOYOTA ZACEGL, màu sơn xanh, năm sản xuất 2004, đăng ký lần đầu ngày 21/04/2004.

  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn) bao gồm các chi phí liên quan theo quy định.
  2. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:

Mọi Tổ chức đấu giá tài sản tham gia tổ chức đấu phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 diều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội và các tiêu chí khác do Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An quyết định, cụ thể như sau:

 

TT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Đấu giá viên Có chứng chỉ hành nghề theo quy định
3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có từ 01 năm hoạt động trở lên
4 Phương án đấu giá khả thi hiệu quả Phù hợp với yêu cầu của Trường cao đẳng Du lịch – Thương mại
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng ban đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ
6 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm, uy tín trong ban bán đấu giá
7 Thù lao giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư 108/2020 TT-BCT ngày 21/12/2020 sửa đổi Thông tư số 45/2017 TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

 

  1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

  1. Địa điểm và hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính tổ chức – Kế hoạch tài chính , Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An. Địa chỉ: Số 450, đường Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 032388.904.369

– Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp , người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân (Chú ý: Không hoàn trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không được Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An lựa chọn).

Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp./.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       (Đã ký)

Nguyễn Trường Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *