Tuyển sinh Liên kết

0
8489

+ Nhà trường liên kết với các trường Đại học trong và ngoài nước đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học, Cao học các ngành mà trường đào tạo.

    + Liên kết với Cao đẳng Y Hà Tĩnh đào tạo các nhóm ngành Y, Dược hệ Cao đẳng, Trung cấp và liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng.

Rate this post