DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NVSP NĂM 2018
(Kèm theo quyết định số 128/QĐ – TrDLTm ngày 02/7/2018 của Hiệu Trưởng Trường CĐ Du lịch – Thương mại Nghệ An)
TT Họ và tên Số hiệu Quyết định tốt nghiệp Ngày cấp Trình độ
1 Trương Tuấn Anh 417 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
2 Trần Thanh Bình 418 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
3 Văn Ngọc Bình 419 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
4 Phạm Đình Chung 420 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
5 Nguyễn Thái Cường 421 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
6 Nguyễn Văn Cường 422 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
7 Nguyễn Văn Đài 423 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
8 Phạm Thọ Dân 424 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
9 Nguyễn Văn Điệp 425 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
10 Nguyễn Anh Đức 426 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
11 Nguyễn Ngọc Dũng 427 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
12 Nguy Như Hạnh 428 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
13 Phạm Đức Hảo 429 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
14 Lê Nguyên Hiển 430 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
15 Lê Huy Hoàng 431 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
16 Phạm Vĩnh Hưng 432 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
17 Mai Khánh Hưng 433 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
18 Nguyễn Văn Huy 434 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
19 Hoàng Văn Lâm 435 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
20 Bùi Đình Lĩnh 436 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
21 Lê Giang Nam 437 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
22 Hà Thị Hồng Phúc 438 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
23 Biên Cảnh Sao 439 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
24 Bùi Ngọc Sơn 440 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
25 Lê Văn Thắng 441 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
26 Lê Xuân Thắng 442 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
27 Nguyễn Văn Thành 443 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
28 Phạm Ngọc Thành 444 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
29 Trần Thanh Thế 445 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
30 Phan Công Thoại 446 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
31 Võ Văn Thông 447 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
32 Lưu Đức Thông 448 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
33 Trần Văn Trí 449 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
34 Phan Công Trung 450 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
35 Đậu Minh Thành Trung 451 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
36 Nguyễn Văn Tuấn 452 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp
37 Bùi Công Tuấn 453 128/QĐ-TrDLTM 2/7/2018 Sơ cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *