HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI 7 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH – THƯƠNG MẠI NGHỆ AN

Thực hiện Công văn số 437-CV/ThU của Thị ủy về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Công văn số 80-CV/ĐU ngày 20/5/2022 của Đảng ủy trường về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 -2025. Theo Thông báo số 81/TB/ĐU ngày 06/6/2022 của Đảng ủy về phân công chỉ đạo đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Từ ngày 09/6/2022 đến hết ngày 15/6/2022, bảy chi bộ trực thuộc đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đã hoàn thành việc Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội các chi bộ đã diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng, thực sự dân chủ, đoàn kết nhất trí cao, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ Nhà trường.

Tất cả các nội dung của từng Đại hội đã được tiến hành một cách chặt chẽ, chu đáo, chấp hành nghiêm các qui định, thể lệ và hướng dẫn của cấp trên. Các Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện, đồng thời tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022, chỉ ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cần tập trung sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 -2025.

Các Đại hội đã xem xét, lựa chọn, bầu ra Cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cụ thể như sau:

Chi bộ Danh sách cấp ủy Chức danh chi bộ  Ảnh
Chi bộ 1 Đ/c Lưu Thị Vân Anh Bí thư
Đ/c Trần Thị Thu Anh – UVBTV đảng ủy, P. Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ 1
Đ/c Vũ Thị Hoa Phó Bí thư
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên
Chi bộ 2 Đ/c Phạm Thị Hường Bí thư  

Đ/c Trần Thị Thu Anh – BTV đảng ủy, Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ 2
Đ/c Nguyễn Thị Kim Quy Phó bí thư
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai Ủy viên
Chi bộ 3 Đ/c Bùi Văn Đức Bí thư
Đ/c Nguyễn Trường Giang – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ 3
Đ/c Lê Thị Thúy Vân Phó bí thư
Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh ủy viên
Chi bộ 4 Đ/c Mai Anh Tài Bí thư
Đ/c Nguyễn Trường Giang – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ 4
Đ/c Nguyễn Thị Duyên Phó bí thư
Đ/c Lê Thị Mai Ủy viên
Chi bộ 5 Đ/c Nguyễn Đình Lâm Bí thư
Đ/c Chế Hồng Dương – P. Bí thư đảng ủy, P.Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ 5
Đ/c Nguyễn Doãn Long Phó bí thư
Đ/c Đỗ Thị Hoài Thu Ủy viên
Chi bộ 6 Đ/c Vũ Thị Hạnh Bí thư
Đ/c Chế Hồng Dương – P. Bí thư đảng ủy, P. Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ 6
Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng Phó bí thư
Đ/c Nguyễn Thị Dung Ủy viên
Chi bộ 7 Đ/c Bùi Thị Kim Ngân Bí thư
Đ/c Trần Thị Thu Anh – UVBTV đảng ủy, P. Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng Bí thư, phó Bí thư chi bộ 7
Đ/c Chế Thị Hoài Phương Phó bí thư

                                                                                                                                                                                                                                Bài: Phan Đăng Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *