THÔNG BÁO DỪNG TUYỂN SINH, BỒI DƯỠNG NVSP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 02/5/2022, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đã ban hành Thông báo số 47/TB-DLTM về việc tạm dừng tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp, dạy trình độ Trung cấp, dạy trình độ Cao đẳng năm 2022. Theo thông báo, nhà trường dừng tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo năm 2022 từ ngày 02/5/2022 đến khi có thông báo mới.

Nhà trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử để toàn thể CBGV và học viên biết để thực hiện. Việc tuyển sinh đào, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp sẽ được thực hiện khi có thông báo mới.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *