TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN QUÝ I/2019

I. Thông tin tuyển dụng:

 1. Đúc kim loại

Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime.

– Ngày phỏng vấn: 18/02/2019.

– Số lượng: 06 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Sản xuất linh kiện Ô tô

– Thu nhập: 155.000 yên/ tháng = 31.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nữ tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Aichi.

– Ngày phỏng vấn: Ngày 22/ 02/2019.

– Số lượng: 18 Nữ

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Xây dựng tổng hợp (dựng giàn giáo, dọn dẹp công trình..)

– Thu nhập: 160.000 yên/ tháng = 32.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Các tỉnh lân cận Tokyo.

– Ngày phỏng vấn: 25/ 02/2019.

– Số lượng: 09 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Sơn tường

– Thu nhập: 160.000 yên/ tháng = 32.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Các tỉnh lân cận Tokyo.

– Ngày phỏng vấn: 25/ 02/2019.

– Số lượng: 09 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Tiện, sơn cơ khí

– Thu nhập: 150.000 yên/ tháng = 30.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime.

– Ngày phỏng vấn: Tháng 02/2019.

– Số lượng: 06 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Kỹ sư xây dựng

– Thu nhập: 260.000 yên/ tháng = 52.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nữ tuổi 22 ~ 40 tuổi, tốt nghiệp CĐ, ĐH  chuyên ngành xây dựng

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ishikawa

– Ngày phỏng vấn: Tháng 02/2019.

– Số lượng: 03 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Phá dỡ sửa chữa nhà

– Thu nhập: 160.000 yên/ tháng = 32.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime.

– Ngày phỏng vấn: 01/ 03/2019.

– Số lượng: 12 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Đúc kim loại

Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime.

– Ngày phỏng vấn: 08/03/2019.

– Số lượng: 24 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Hàn bán tự động

– Thu nhập: 150.000 yên/ tháng = 30.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Kagawa.

– Ngày phỏng vấn: 09/ 03/2019.

– Số lượng: 03 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Xây dựng tổng hợp (dựng giàn giáo, dọn dẹp công trình..)

– Thu nhập: 160.000 yên/ tháng = 32.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Các tỉnh lân cận Tokyo.

– Ngày phỏng vấn: 10/03/2019.

– Số lượng: 09 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

11.Sơn tường

– Thu nhập: 160.000 yên/ tháng = 32.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Các tỉnh lân cận Tokyo.

– Ngày phỏng vấn: 10/03/2019.

– Số lượng: 18 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

13.Chống thấm

– Thu nhập: 160.000 yên/ tháng = 32.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 35 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Các tỉnh lân cận Tokyo.

– Ngày phỏng vấn: 10/03/2019.

– Số lượng: 09 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Chế biến thực phẩm

– Thu nhập: 135.000 yên/ tháng = 27.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Mie.

– Ngày phỏng vấn: 12/03/2019.

– Số lượng: 09 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Đúc kim loại, đứng máy

Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime.

– Ngày phỏng vấn: 14/03/2019.

– Số lượng: 30 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Nông nghiệp (làm rau)

– Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nữ tuổi 18 ~ 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime

– Ngày phỏng vấn: 17/ 03/2019.

– Số lượng: 06 Nữ

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Chế biến gỗ

– Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam, Nữ tuổi 18 ~ 37 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime

– Ngày phỏng vấn: Tháng 03/2019.

– Số lượng: 03 Nam; 03 Nữ

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển (học 3 tháng)

– Thời hạn làm việc: 1 năm

 1. Chế biến thực phẩm

– Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nữ tuổi 18 ~ 37 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime

– Ngày phỏng vấn: Tháng 03/2019.

– Số lượng: 24 Nữ

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển (học 3 tháng)

– Thời hạn làm việc: 1 năm

 1. Đóng gói, phân loại Quýt

– Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nữ tuổi 18 ~ 39 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime

– Ngày phỏng vấn: Tháng 03/2019.

– Số lượng: 51 Nữ

– Dự kiến xuất cảnh: Tháng 10 (học 1.5 tháng)

– Thời hạn làm việc: 1 năm

 1. Vận hành các thiết bị xây dựng

– Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 32 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime

– Ngày phỏng vấn: 25/ 03/2019.

– Số lượng: 18 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Hàn bán tự động

– Thu nhập: 150.000 yên/ tháng = 30.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nam tuổi 18 ~ 28 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Kagawa.

– Ngày phỏng vấn: Tháng 04/2019.

– Số lượng: 03 Nam

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển

– Thời hạn làm việc: 3 năm

 1. Chế biến gỗ

– Thu nhập: 130.000 yên/ tháng = 26.000.000 VNĐ, ngoài ra còn có tiền làm thêm.

– Yêu cầu: Nữ tuổi 18 ~ 37 tuổi, tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Địa điểm làm việc: Tỉnh Ehime

– Ngày phỏng vấn: 02/05/2019.

– Số lượng: 06 Nữ

– Dự kiến xuất cảnh: 6 tháng sau khi trúng tuyển (học 3 tháng)

– Thời hạn làm việc: 1 năm

II. Hồ sơ gồm:

 1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.
 2. Bản sao giấy khai sinh công chứng.
 3. Hộ khẩu gia đình photo công chứng.
 4. CMND photo công chứng.
 5. Bằng THCS gốc và bản photo công chứng.
 6. Các bằng cấp khác có liên quan photo công chứng.
 7. 20 ảnh 4×6 nền trắng và 10 ảnh 3×4 nền trắng.
 8. Giấy khám sức khỏe và kết quả xét nghiệm máu, viêm gan B, C, HIV.
 9. Lý lịch tư pháp.
 10. Hộ chiếu (nếu có).

Lưu ý: tất cả giấy tờ photo phải photo trên khổ giấy A4.

III. Chi phí: Theo quy định

 1. Địa điểm nhận hồ sơ và hướng dẫn:

Trung tâm tư vấn việc làm và hỗ trợ HSSV, Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An

Số 117, Đường Sào Nam, TX Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại liên hệ: 02383 824 832; 0917 380 768

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *